Osoby fizyczne mogą liczyć na profesjonalne wsparcie warszawskich kancelarii prawnych Kamili Kuba, Anny Franusz i Gabrieli Mierzwiak w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, spadkowego, cywilnego i karnego.

Kancelarie adwokackie przygotowują opinie prawne, umowy, udzielają porad prawnych, a także świadczą pomoc prawną, obejmującą zarówno etap przedsądowy, jak i sądowy oraz etap postępowania egzekucyjnego.

Obsługa prawna osób fizycznych:

  • Sporządzanie opinii prawnych, umów, badanie zasadności wszczynania sporów sądowych oraz reprezentowanie Klientów przed sądem w następujących dziedzinach prawa: cywilnego, rodzinnego i spadkowego.
  • Sprawy o ochronę dóbr osobistych – naruszenie dobrego imienia, czci, godności, wizerunku, prawa do prywatności.
  • Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: rozwód, separacja, alimenty, adopcja, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego małżonków, unieważnienie małżeństwa.
  • Sprawy dotyczące nieruchomości: ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów w tym zakresie, dotyczących między innymi służebności osobistych: służebność mieszkania, umowa dożywocia), zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, powództwa przeciwko deweloperom.
  • Sprawy z zakresu prawa spadkowego: testament, pozew o zachowek, dział spadku, wydziedziczenie, stwierdzenie nabycia spadku, zapis windykacyjny, spis inwentarza.
  • Sprawy z zakresu prawa karnego: obrona oskarżonego (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu oraz bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, wolności seksualnej, wiarygodności dokumentów, porządkowi publicznemu, obyczajności, rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi), reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, niesłuszne skazanie.
  • Sprawy z zakresu prawa wykroczeń: obrona obwinionego.

Pomoc osobom fizycznym to dziedzina, w którą wkładamy maksimum doświadczenia i umiejętności. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub – jeżeli jesteśmy akurat w sądzie – opisania sprawy w wiadomości e-mail w poniższym formularzu:

Kancelaria prawna Warszawa - telefon Tel. +48 123 456 7890

Wysyłając wiadomość, zgadzasz się na powierzenie nam danych, które podajesz w formularzu. Używamy ich wyłącznie do korespondencji z Tobą w powierzonej nam sprawie.