Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek. W tym momencie otwierają się przed nim dwie możliwości – może ten spadek przyjąć lub odrzucić. Na decyzję ma sześć miesięcy

Zobacz, czego za chwilę się dowiesz:

  • Przyjęcie lub odrzucenie spadku
  • Jak odrzucić spadek?
  • Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
  • Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
  • Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego?

Nie zawsze przyjęcie spadku jest korzystne, głównie za sprawą długów, które mógł zostawić spadkodawca. Wtedy taki spadek lepiej odrzucić. Jeśli nie mamy dzieci, sprawa kończy się na złożeniu odpowiedniego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeśli dzieci mamy musimy pamiętać, że wchodzą one w nasze miejsce i dziedziczą w częściach równych udział spadku, który przypadał na nas.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Chyba każdy choć raz w życiu w skrytości marzył, żeby dostać informację o wielkim spadku, który zostawiła dla nas bogata ciotka z Ameryki. Niestety nieoczekiwany spadek często może być źródłem nie lada problemów z powodu długów pozostawionych przez spadkodawcę.

Walkę o ochronę spadkobierców – przynajmniej tych najmłodszych – toczono od wielu lat. Udało się w 2015 r. – kiedy to ochronie podlega każdy powołany do niechcianego spadku instytucją tzw. dobrodziejstwa inwentarza.

Oznacza to, że spadkodawca za długi zmarłego odpowiada tylko do wysokości masy spadkowej. Nie jest to jednak taka prosta sprawa – trzeba bowiem spłacić długi spadkodawcy, a i tak na koniec zostajemy z niczym. Uchronić się można odrzucając spadek.

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku przez osobę pełnoletnią jest stosunkowo proste. Wystarczy, że złożymy oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem. Mamy na to sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku.

Zwykle jest to dzień śmierci spadkodawcy. Zrzeczenie się spadku wywołuje taki skutek, jakby osoba odrzucająca spadek zmarła przed spadkodawcą. Oznacza to, że w miejsce osoby odrzucającej spadek wejdą jej dzieci, które odziedziczą w częściach równych udział rodzica.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Małoletnie dzieci samodzielnie nie mogą odrzucić spadku, dlatego dokonują tego rodzice w ich imieniu. Jednak do tej czynności potrzebują zgody sądu opiekuńczego. Zasadą jest bowiem, że wszystkie ważniejsze sprawy, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego muszą być zaaprobowane przez sąd, który wydaje odpowiednie zezwolenie.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego należy złożyć do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od takiego wniosku wynosi 40 zł. W ramach jednego wniosku można prosić sąd o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu kilkorga dzieci.

Sąd opiekuńczy wyraża zgodę na odrzucenie spadku przez małoletniego po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w toku którego musi upewnić się, że jest to w interesie dziecka.

Pamiętajmy, że i w przypadku małoletniego mamy sześć miesięcy na odrzucenie spadku, a samo postępowanie zabiera przynajmniej tych miesięcy kilka.

Natomiast dopiero prawomocne orzeczenie sądu uprawnia rodziców do odrzucenia spadku w imieniu dziecka przed notariuszem lub sądem. I tu w 2013 r. z pomocą przyszedł Sąd Najwyższy, który w swej uchwale orzekł, że sześciomiesięczny termin nie biegnie w czasie, gdy sprawa o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku toczy się przed sądem, czyli od dnia złożenia wniosku do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu). Jednak niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia rodzic powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego?

Przede wszystkim, jak w każdym piśmie kierowanym do sądu, należy wskazać Sąd (nazwa, wydział, adres) oraz wnioskodawcę, czyli jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych (imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres) oraz uczestnika postępowania – drugiego rodzica (imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres).

Następnie podając imię i nazwisko dziecka należy w jego imieniu prosić o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego polegający na odrzuceniu spadku po zmarłym – wskazując również jej imię i nazwisko oraz datę śmierci.

Należy też pamiętać o uzasadnieniu naszego wniosku. Z reguły wystarczy jeśli wykażemy, że spadek jest zadłużony i, że sami ten spadek wcześniej odrzuciliśmy. Warto dołączyć własne oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jeśli wniosek jest dobrze udokumentowany i uzasadniony sądy często wyrażają zgodę na odrzucenie spadku przez małoletniego bez wyznaczania rozprawy. Wtedy wystarczy już tylko niezwłocznie złożyć oświadczenie w sądzie lub u notariusza.

Potrzebujesz wsparcia prawnika z kancelarii prawnej w Warszawie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wypełnienia formularza poniżej – kancelaria nie udziela bezpłatnych porad prawnych:

Kancelaria prawna Warszawa - telefon Tel. +48 505 321 025

Wysyłając wiadomość, zgadzasz się na powierzenie nam danych, które podajesz w formularzu. Używamy ich wyłącznie do korespondencji z Tobą w powierzonej nam sprawie.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – co warto wiedzieć?